jennanuntavijan

jennanuntavijan

Guest

meawmeaw@gmail.com

  โรคคลั่งกินอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ (162 views)

23 May 2023 20:00

"คนติดเหล้าสามารถเลิกดื่มได้ แต่คุณไม่สามารถเลิกกินอาหารได้ ความผิดปกติในการรับประทานอาหารหลายอย่าง...ล้วนเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนับแคลอรี่ที่ดูไม่น่ากลัว" เธอบอก และชยายความว่าโรคเหล่านี้ เช่น ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ (anorexia) โรคผิดปกติทางอารมณ์ทำให้กินมากเกินไปแล้วอาเจียนออก (bulimia), หรือ โรคคลั่งกินอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ (orthorexia)

สนุกเกอร์สด

jennanuntavijan

jennanuntavijan

Guest

meawmeaw@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com