flarebitz

flarebitz

Guest

SPEEDX007@gmail.com

  ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา (111 views)

23 May 2023 19:24

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สหรัฐฯ ใช้การนับแคลอรี่เพื่อกำหนดปริมาณความช่วยเหลือด้านอาหารที่จำเป็นในการส่งไปยังประเทศที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และสันนิบาตชาติซึ่งเกิดขึ้นจากสนธิสัญญาแวร์ซายเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ศึกษาโภชนาการ มาตรฐานในปี 1935 แนะนำให้ผู้ใหญ่ได้รับพลังงาน 2,500 แคลอรีต่อวัน

เว็บบาคาร่า อันดับ1

flarebitz

flarebitz

Guest

SPEEDX007@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com