Kittipongas

Kittipongas

Guest

sama02@gmail.com

  ในการประชุมกลุ่มชาติร่ำรวย (119 views)

22 May 2023 21:24

ในการประชุมกลุ่มชาติร่ำรวย 7 ประเทศครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งสารโดยตรงถึงรัฐบาลจีนในประเด็นข้อพิพาทในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกและกรณีของไต้หวันแล้ว สาระสำคัญหลักของสารที่ส่งไปยังจีนคือประเด็น "การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ"

เทคนิคการแทงบาส

Kittipongas

Kittipongas

Guest

sama02@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com