sama08

sama08

Guest

sama@gmail.com

  พอใจมาก (91 views)

21 May 2023 14:46

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง "ประชาชนพอใจกับผลการเลือกตั้งหรือไม่" ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยผลโพลชี้ว่ากว่า 59% "พอใจมาก" ทั้งต่อผลการเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง และในภาพรวมทั้งประเทศ

ข่าวฟุตบอลต่างประเทศ

sama08

sama08

Guest

sama@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com