jennanuntavijan

jennanuntavijan

Guest

sama09@gmail.com

  ระหว่างที่กลุ่มชาย (144 views)

19 May 2023 17:53

นักเคลื่อนไหวกล่าวโทษเรื่องนี้ว่า เป็นเพราะทัศนคติชายเป็นใหญ่ ที่ทำให้อัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิด (sex ratio at birth—SRB) ไม่สมดุลกัน ในช่วงเวลาที่กลุ่มชายโสดเหล่านี้เกิด เพิ่งมีการรณรงค์ให้รัฐแก้ปัญหาการเลือกเพศของลูก

บอลต่างประเทศวันนี้

jennanuntavijan

jennanuntavijan

Guest

sama09@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com