flarebitz

flarebitz

Guest

sama09@gmail.com

  เปิดโอกาสให้เรามองถึงพฤติการณ์ (101 views)

17 May 2023 19:52

“แต่การค้นพบคลิตอริสของงูตัวเมียนี้ เปิดโอกาสให้เรามองถึงพฤติการณ์ การยั่วยวนและการเร้าอารมณ์ของเพศเมีย เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันสมยอมที่จะมีผสมพันธุ์กับตัวผู้”

แทงบาสสด

flarebitz

flarebitz

Guest

sama09@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com