Nick Pope

Nick Pope

Guest

flukeky5441@gmail.com

  เนื่องจากไม่มีขนไก่จึงต้องเอาใจใส่ (82 views)

5 May 2023 15:07

เนื่องจากไม่มีขนไก่จึงต้องเอาใจใส่และดูแลไก่ตัวนี้เป็นพิเศษอยู่เสมอ เขาเลี้ยงมันแยกกันในกรงแก้ว และให้ความร้อนด้วยตะเกียงเกือบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และยังใส่ใจเป็นพิเศษในการปกป้องมันจากสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยการจัดให้นอนในกล่องกระดาษแข็ง กางมุ้ง แทงไก่ชนออนไลน์ และทาขมิ้นบนผิวหนังเพื่อป้องกันยุงและแมลง เจ้าของกล่าวถึงไก่กลายพันธุ์ว่า “พ่อแม่มีขนเต็มตัว ออกลูกตัวอื่นก็ปกติ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมีลูกกลายพันธุ์แบบนี้ ตอนแรกก็ค่อนข้างกังวลเพราะกลัวดูแลไก่ไม่ดี แต่ไปๆ มาๆ ก็พยายามหาข้อมูลและหาวิธีเลี้ยงไก่ตัวนี้ผ่านทางออนไลน์"

Nick Pope

Nick Pope

Guest

flukeky5441@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com