sama08

sama08

Guest

sama@gmail.com

  แต่ก็มีความเสี่ยงราว 1 ใน 1,000 (73 views)

17 May 2023 19:46

“ตามปกติแล้ว ดีเอ็นเอจากไมโทคอนเดรียที่เข้าไปในนิวเคลียสจะถูกกดไว้ไม่ให้แสดงออก แต่ก็มีความเสี่ยงราว 1 ใน 1,000 ที่ดีเอ็นเอเหล่านี้จะเกิดการกลายพันธุ์ที่ส่งผลร้าย ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคทางพันธุกรรมที่หาพบยากได้” ศ. ชินเนอรีกล่าว

แทงบาสออนไลน์

sama08

sama08

Guest

sama@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com